www.vagtgear.dk
 
 

TRE

Jeg har arbejdet med TRE siden  2014.


TRE står for Trauma / tension release excersises, og er en af de simpleste og mest effektive teknikker jeg kender  til at bringe Ro , fred , overskud og harmoni ind i tilværelsen såvel Kropsligt som Sindmæssigt.
Man kommer tilstede i sig selv i Nuet, og livet bliver derfor nemmere at håndtere, da tankemæssige bekymringer og spændinger i kroppen opløses mere og mere, jo mere regelmæssigt man laver disse øvelser.

David Berceli er manden der har udviklet øvelserne, hvilket han har gjort udfra sin baggrund som social arbejder i krigszoner, hvor han dels har mødt mange voldsomt traumatiserede mennesker, og selv er blevet såvel stresset, presset, traumatiseret, retraumatiseret, som sekundært traumatiseret ved at være i disse zoner med vold krig ødelæggelse og al anden tænkelig pres på uskyldige ofre.
Udgangspunktet for øvelserne skal findes i “ Den bioenergetiske terapi” udviklet af Alexander Lowen, samt vidererudviklingen af traumeforløsning i Peter Levines teknik omkring helbredelse af Traumer: Somatic Experiencing.


TRE er  ikke en terapiform, i modsætning til Bioenergien og Somatic Experiencing .

TRE en en selvregulerende teknik, der hjælper kroppen til at finde tilbage til sin oprindelige balance, ved at genfinde kroppens evne til at ryste overskydende og ophobet energi løs. Energien sidder ophobet i muskler og bindevæv dels som myoser og fastlåsninger i kropsstruktur og som sammentrækning af bindevævet og begrænsninger i det autonome nervesystem…,- det være sig enten i form af overspændte muskler der er “ på vagt” og/ eller  underspændte muskelgrupper der “ underkaster sig og giver op “

 Kroppen er formet gennem de oplevelser og begrænsninge vi har oplevet i livet såvel psykisk som fysisk, og er  i sin  mere eller mindre fastgroede struktur, både tryghedsskabende ved at beskytte, og begrænsende ved at fastholde både muskulært som  tankemæssigt.
Gamle overlevelsesstrategier og energiophobninger i organismen kan forhindre os i at betræde nye stier og opnå følelsen af indre frihed, såvel psykisk som fysisk.
Ved at lave TRE øvelserne og hjælpe kroppen tilbage til den oprindelige dyriske evne til at ryste angst og chock af sig, reetableres kroppens oprindelige frie energiflow mere og mere.
Når energien løsner sig i kroppen vil man derfor naturligt opleve at der også sker en frigørelse i ens måde at være til stede  psykisk og tankemæssigt, i relationer og miljøer. Man bliver forløst for stress og traumer, og kommer i bedre balance.

For mennesker der har svært ved at forblive i kroppen og mærke sig selv hjælper TRE til at reetablere en god kropsfornemmelse og tryghed til at stole på enge føleleser og symptomer.
TRE er for mig en power teknik, der på den mest naturlige måde hjælper krop psyke og and til at komme i balance.

 
 
 
 
 
 
 
Rosalina Reiter - Terapeut MPF